BI Packaging

www.bi-packaging.com

4TH Floor Tower C Jian Qiao Gong She
789 Shenhua Road
West Lake District
Hangzhiu
310030
China

+86 571 8993 6696

Activities

Profile